FLER VYKORT:

  Spritrally
  Dildo
  413 Represent
  Hans-Eddy kollar TV
  Thuglife
  Dumpad på date

VAPEN
  Hans-Eddy
  Mini-Uzi
  Steur AUG
  Desert Eagle
  Beretta


 
Klicka på någon av bilderna.